Om oss

Stabilitet, kunskap och tillgänglighet

Söderhamn Eriksson USNR står för stabilitet, kunskap och tillgänglighet. Inom begreppen ryms många av de styrkor som utgör grunden för vår verksamhet och som du som våra kunder känner trygghet i. Stabiliteten kommer av en lång historia och starka ägare. Det gör att vi kan ta obekväma beslut på kort sikt för att nå framtida resultat. Vi är ett friskt kunskapsföretag med starka finanser och stor erfarenhet. Genom åren har vi genomfört ett mycket stort antal systemleveranser vilket gett oss en bred kunskapsbas.

Vår spetskompetens finns inom sågning och barkning. Målet är att skapa en bättre sågekonomi för dig som kund genom att minska kostnaden för varje producerad enhet. För att nå målet ser vi till att hela tiden inhämta och ta fram ny kunskap. Att vi har lätt för att ta till oss och ta fram ny teknik samt anpassa oss till nya förhållanden visar våra många framgångsrika år i branschen. Kunskapen finns främst i den erfarenhet våra skickliga medarbetare besitter. Vi har låg personalomsättning vilket skapar trygghet både inom företaget och för våra kunder.
Söderhamn Eriksson USNR levererar kompletta system där vi tar ansvar för såväl installation och igångsättning som för utbildning, underhåll och reservdelsförsörjning.

Vi verkar på en internationell marknad vilket innebär att vi har en hög tillgänglighet för våra kunder världen över. Vi arbetar kontinuerligt med att bredda vår globala närvaro för att ytterligare sprida och utnyttja vår unika maskin- och systemkompetens.