Söderhamn Eriksson

En högteknologisk samarbetspartner.

Söderhamn Eriksson har produktionsenheter placerade i Mariannelund och i Söderhamn.

Det gemensamma målet är att vara känd för rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. De produkter och tjänster som erbjuds, skall utifrån ställda krav tillfredsställa kunden gällande såväl kvalitet, leveranssäkerhet och pris. Söderhamn Erikssons produktionsenheter klarar de flesta förekommande verkstadsarbeten. Vår erfarenhet är lång och gedigen och vår kompetens innefattar även att arbeta med konstruktions- och syrafast stål. Vi är vana vid att arbeta såväl med enstycks-tillverkning som mindre serier. Inom Söderhamn Eriksson arbetar vi efter både ISO 9000 och ISO 14001.

Hos Söderhamn Eriksson finns människor som arbetar i nära kontakt med våra kunder och vars uppgift är att lämna offerter, leveranstider och bedöma vilket bolag som är bäst lämpat för varje enskilt uppdrag. Det är viktigt för oss att lyssna på våra kunders önskemål för att vi på bästa sätt skall uppnå vårt mål att vara kända för rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt pris.