Rapport från Kroatien

I slutet av september medverkade representanter för Söderhamn Eriksson / USNR vid en träindustrikongress i kroatiska Slavonski Brod (8th Congress of the Sawmill Industry of Southeast Europe).

Arrangörer var Croatian Wood Cluster och syftet med deltagandet var att knyta kontakter samt att lära sig mer om sågverksindustrins utveckling på Balkan.

På bilden ses sälj- och marknadschef Christian Winlöf i Talarstolen.