Flexibilitet och produktivitet på hög nivå

Mauricio Munoz har mer än 20 års erfarenhet av den chilenska såg­verksindustrin. I dag driver han ett helt nytt sågverk i Rumasal, med såglinje som levererades av Söderhamn Eriksson under 2012.
– Jag hade tidigare tre små enkla sågverk, men med dessa omoderna anläggningar skulle det vara svårt att kunna driva verk­samheten så mycket länge till, säger han. Därför var det nödvändigt att investera i en mer högteknologisk sågverksanläggning.
– För att kunna överleva i den här bran­schen måste du alltid leta efter sätt att höja eἀektiviteten i produktionen, alltså öka ut­bytet från samma mängd råvara. På grund av en ökande konkurrens har marknaden allt större förväntningar på produkter av bättre kvalitet till lägre pris. Och om du inte hänger med i utvecklingen kommer du att få stora problem med din verksamhet på väl­digt kort tid.

Naturligt val
En såglinje från Söderhamn Eriksson var ett naturligt val för Mauricio Munoz.
– Söderhamn Eriksson är en välkänd aktör i Chile och deras erfarenhet tillsammans med deras flexibla koncept var avgörande för mig vid valet av en leverantör till den nya såglinjen i Rumasal, säger Mauricio Munoz. Alla känner till Söderhamn Eriksson i Chile, dessutom repre­senteras de här av en mycket kompetent agent som vi känner stort förtroende för, eftersom de stod för mycket av det tekniska arbetet lokalt när det gällde Rumasal­projektet. Mauricio Munoz har också tidigare erfarenhet av Söderhamn Eriksson eftersom han använde Cambio barkmaskiner vid de gamla sågverken.

Flexibilitet och produktivitet viktigt
Den såglinjelösning som valdes för anläggningen i Rumasal är av typen SuperSaver, med en såg­grupp och rundgång. Linjen består av en fyr­bladig AKE reducerbandsåg med rundgångs­transportörer, samt en Edgar kantautomat.
– Rumasal riktar sig främst till den inhemska marknaden, där kundordrarna ofta är små och i kan variera en hel del när det gäller dimensioner och andra krav, säger Mauricio Munoz. Det är viktigt att såganläggningen har en hög flexibilitet samtidigt som den har en hög kapacitet. Rund­gångslinjen från Söderhamn Eriksson passar perfekt för att tillgodose våra behov. Visst kan andra europeiska leverantörer också erbjuda lik­nande lösningar, men Söderhamn Eriksson och deras chilenska agent Solecia har stor erfarenhet och möjligheten att erbjuda en nyckelfärdig lös­ning. Det var avgörande för vårt val av dem som leverantör.

Nöjda med resultatet
Rumasal förväntas ha en årlig produktion på cirka 130 000 m3 sågad vara i tvåskift. Produktionen startade under 2012.
– Vi har kört produktionen i drygt sex måna­der, säger Mauricio Munoz. De förväntade målen för produktion och sågutbyte har upp­nåtts och vi förväntar oss ännu bättre resultat under de kommande månaderna. Projektet är just nu i fasen där vi arbetar för att höja pro­duktionstakten för såglinjen och vi är tacksam för all den hjälp vi får från Söderhamn Eriks­son och Solecia.Mauricio Munoz är imponerad av hur det nyckelfärdiga sågverksprojektet har skötts:
– Med tanke på att Söderhamn Eriksson finns i Sverige har allt flutit på mycket bra. Agenten Solecia arbetar målmedvetet för att få allt utfört enligt plan och hjälper till med de problem som alltid följer med ett projekt av den här typen. Söderhamn Erikssons tekniker har också följt upp arbetet genom regelbundna besök, vilket har varit till stor nytta för oss. Deras personal är kunniga och har varit mycket lyhörda för hur vi arbetar.