Service & Support

Stark eftermarknadsorganisation med bred kompetens
Ett högt utnyttjande av produktionslinjen kräver maskiner som fungerar med minsta möjliga avbrott. Först då blir driften lönsam. Söderhamn Eriksson är en stabil partner när det gäller eftermarknad. Vårt erbjudande är att långsiktigt bibehålla hög tillgänglighet för vårt produktprogram samt att inom den mekaniska träindustrin tillhandahålla högkvalitativa tjänster och produkter för att öka kundens lönsamhet.

Hög beredskap
Eftermarknadsorganisationen bedriver verksamhet både i Söderhamn och Mariannelund. Utöver detta finns elektronikservice och lager i Västerås och säljkontor i Umeå. En väl fungerande organisation och välfyllda centrallager ser till att reservdelar för akutbehov levereras samma dag som behovet uppstår. Från Arlanda går dagligen flygleveranser till kunder runt om i världen. En långsiktig och ambitiös satsning på teknisk support med bl a produktionsanalyser, uppriktningar, förebyggande underhåll, tillståndskontroller mm gör oss till klart marknadsledande inom området.

Kompetenta medarbetare
En viktig resurs för Söderhamn Eriksson är våra kompetenta medarbetare. Tillsammans förfogar vi över kunskaper som sträcker sig över många olika men sammanlänkande teknikområden som finns inom ett modernt sågverk. Vi är unika när det gäller att erbjuda våra nuvarande och blivande kunder en hög tillgänglighet, stark leveransberedskap och en kompetensbredd som gör att vi kan ta ett helhetsgrepp när det gäller att lösa kundens behov, både när det gäller produkter och tjänster. Som kund erbjuds du en stabil partner med stora resurser.