AKE

A K Eriksson utvecklade och levererade de första bandsågarna i slutet av 1950-talet. Bandsågen mötte till en början misstänksamhet bland många sågverksägare som var vana vid den enklare ramsågstekniken. Ramsågarna var dock långsammare, hade grövre sågsnitt och kunde inte ställas om mellan varje stock. Dessutom gick bandsågarna med jämn hastighet vilket fordrade mindre energiåtgång.

Under 1970-talet kom högkonjunktur i sågverksbranschen och kraven ökade på tekniken. 1971 levererade AKE den första reducerbandsågen och med denna rationella lösning nådde företaget snabbt stora framgångar. Tack vare ett stort antal leveranser av såglinjer till svenska och utländska kunder blev AKE:s bandsågar ett begrepp på marknaden. Bandsågar med hög bladspänning tack vare hydraulik, tunna sågsnitt och hög måttnoggrannhet gjorde AKE till en av världens främsta tillverkare av bandsågar till sågverk.

Även efter sammanslagningen av A K Eriksson och Söderhamns Verkstäder lever namnet AKE vidare som varumärke.