Cambio

Cambio barkningsmaskiner, med sina tre karakteristiska piggade valsar i triangelformation, är välkända efter många år på marknaden. Cambio har blivit synonymt med rotorbarkmaskiner och är i dag ett av marknadens starkaste varumärken.

En viktig faktor för Cambions ställning som en av de främsta barkningsmaskinerna är Söderhamn Erikssons lyhördhet för kundernas behov och önskemål i kombination med ett ständigt utvecklingsarbete för att möta dessa. En annan framgångsfaktor är vår förmåga och vilja att anpassa barkningslinjen med alla ingående maskiner för varje enskild kund. Dagens produktsortiment består av Cambio barkningsmaskiner i fem storlekar: 460, 500, 600, 680 och 800, där siffran står för rotoröppningens diameter. Barkning med en barkningsrotor kan utföras i hastigheter upp till 130 m/min. Verktygens anliggningstryck mot stocken kan varieras samt matningen kan stannas med stock i maskinen utan att vedskador uppstår, en funktion som inte innebär ökad oljeförbrukning. Till Cambion hör ytterligare maskiner för centrering och matning av stock samt för att reducera ner stockens dimension. Genom möjligheten att kombinera olika maskiner ur sortimentet till en komplett linje blir flexibiliteten väldigt stor vilket är betydelsefullt eftersom alla kunder har skiftande förutsättningar vad gäller timmersortiment och typ av såglinje som skall försörjas med välbarkade stockar. Väljer man en så kallad CamShift-linje där maskinerna kan sidoförflyttas vid underhålls- och servicearbeten kan man få en både kompakt och lättåtkomlig anläggning. Korta avstånd mellan maskinerna ger stabil matning samt möjlighet att hantera korta timmerlängder. Med en Cambio så har man förutsättningar att optimera kvaliteten på den barkade stocken. Man får inte bara en barkmaskin utan även en organisation med kunskap och vilja till att säkerställa och utveckla barkningsfunktionen under hela livslängden.

Cambions utveckling
1951 förvärvade Söderhamns Verkstäder (i dag Söderhamn Eriksson) ett patent daterat 1948 från Erland Andersson. Patentet behandlade en metod för barkning av massaved. 1952 var den första prototypen framme och efter tre års provkörning stod den första maskinen klar 1955. Under det kommande året, 1956, såldes 200 maskiner. Barkningsmaskinerna användes förutom hos såg verken i massafabriker, pappersbruk hos spånplattstillverkare o.s.v. Cambion bidrog stort till skogsindustrins tekniska och ekonomiska utveckling vilket gäller alltsedan dess. Succén var ett faktum! Över 6 500 Cambio har sålts fram till i dag.