Catech

När Catech AB grundades 1989 låg fokus på utveckling av snabba och tillförlitliga kantautomater med värdeoptimerande mätning. Catech är en förkortning av Computer Aided Technology och varumärket blev snabbt världskänt för den höga tekniknivån. Redan 1994 uppnådde Catech en kapacitet på 60 brädor i minuten. Högpresterande kantautomater har sedan mitten av 1990-talet levererats till sågverk i Australien, Nya Zeeland, Nordamerika och Europa.

Söderhamn Eriksson köpte konkurrenten Catech Saw Equipment år 2010 och förenade därmed två företags spetskompetenser och utvecklingen av kantautomater tog ytterligare fart. Det resulterade i att Söderhamn Erikssons mål att ta fram ett nytt kantningskoncept blev verklighet redan efter drygt två år.

Nyutvecklade Catech är uppbyggd i modulsystem och därmed är kombinationsmöjligheterna många för att passa varje sågverks specifika behov. Idag finns längsmätande och tvärmätande modeller för olika kapacitetsnivåer. Catech körs obemannad och kan kompletteras med system för kvalitetsmätning som väljer hur brädan ska sågas i förhållande till kvistar och sprickor.

Den vassaste modellen, Catech 4000, har en garanterad maxkapacitet på 75 brädor i minuten och 60 brädor i minuten uthålligt över ett skift.

Utveckling, tillverkning och reservdelsförsäljning är förlagd till Söderhamn och Nyköping. Försäljning av nya maskiner och uppgraderingar sker genom Söderhamn Erikssons försäljningsorganisation.

Kontaktpersoner

Jonas Bogren
Reservdelsförsäljning
jonas.bogren@se-saws.com
Mobil: 070-980 87 13
Tel: 0270-747 13
   
Kurt Bergström
Teknisk support
kurt.bergstrom@se-saws.com
Mobil: 070-656 47 53
Tel: 0651-76 66 50
   
Lars Skyttner
Mekanisk konstruktion
lars.skyttner@se-saws.com
Mobil:
Tel: 0651-76 66 53
   
Peter Josefsson
Service
peter.josefsson@se-saws.com
Mobil: 070-836 83 23
Tel: 0155-28 08 06